5 Important considerations before choosing a new IT Supplier

Choosing a new IT provider can be a demanding process. It is essential to consider several factors to ensure that you find the right partner who can meet your needs and support your business’s growth. In this post, we will go through five crucial considerations you should make before deciding on an IT provider. Technical […]

5 Viktige vurderinger før du velger en ny IT-Leverandør

Å velge en ny IT-leverandør kan være en krevende prosess. Det er viktig å ta hensyn til flere faktorer for å sikre at du finner den rette partneren som kan møte dine behov og støtte bedriftens vekst. I dette innlegget vil vi gå gjennom fem viktige vurderinger du bør gjøre før du bestemmer deg for […]

Why choose a consultant over permanent hiring

In a world that is constantly changing, it can be a challenge for companies to keep up with technological advancements. One way to meet this challenge is by hiring consultants. Hiring consultants provides companies with the flexibility to adjust their workforce as needed. This is especially useful during periods of high workload or when specialized […]

Hvorfor velge en konsulent fremfor en fast ansettelse

I en verden som stadig er i endring, kan det være en utfordring for bedrifter å holde tritt med den teknologiske utviklingen. En av måtene å møte denne utfordringen på er å leie inn konsulenter. Å leie inn konsulenter gir bedrifter fleksibiliteten til å justere arbeidsstyrken etter behov. Dette er spesielt nyttig i perioder med […]

New offices in Arendal

🌟 Advantek focuses on sustainability and innovation:New offices in Arendal strengthen the local economy and promote green energy 🌟 IntroductionWe at Advantek are delighted to announce that we are expanding our presence by opening new offices in the charming town of Arendal. This exciting expansion is an important step in our mission to contribute to sustainable […]

Nye kontorer i Arendal

🌟 Advantek satser på bærekraft og innovasjon:Nye kontorer i Arendal styrker lokal økonomi og fremmer grønn energi 🌟 Vi i Advantek har gleden av å kunngjøre at vi utvider vår tilstedeværelse ved å åpne nye kontorer i den sjarmerende byen Arendal. Denne spennende utvidelsen er et viktig skritt i vår misjon om å bidra til […]

10 Ways We Create an Exceptional Corporate Culture at Advantek Digital

At Advantek Digital, we believe that the success of our business depends on a healthy and productive corporate culture. We are proud to work on creating an environment where our employees thrive and can reach their full potential. In this post, we will share the ten key principles we focus on to ensure that we […]

10 måter vi skaper en eksepsjonell bedriftskultur hos Advantek Digital

Hos Advantek Digital tror vi at suksessen til virksomheten vår avhenger av en sunn og produktiv bedriftskultur. Vi er stolte over å jobbe med å skape et miljø der våre ansatte trives og kan nå sitt fulle potensial. I dette innlegget vil vi dele de ti viktigste prinsippene vi fokuserer på for å sikre at […]

Factors to consider when choosing an employer as a developer

Company Culture and ValuesIt is important to find an employer that aligns with your values and work style. If you value work-life balance, you should look for an employer that offers flexibility and supports employees who want to maintain a healthy balance between work and leisure. Career OpportunitiesAs a Developer, you may want to develop […]

Hva du bør tenke på når du vurderer ny arbeidsgiver som utvikler

Bedriftens kultur og verdierDet er viktig å finne en arbeidsgiver som passer med dine verdier og arbeidsstil. Hvis du verdsetter arbeid/livsbalanse, bør du se etter en arbeidsgiver som tilbyr fleksibilitet og støtter ansatte som ønsker å ha en sunn balanse mellom arbeid og fritid. KarrieremuligheterSom Utvikler ønsker du kanskje å utvikle dine ferdigheter og avansere […]